Paste Thickener transportbånd

Funksjonen til Paste Thickener er å øke tettheten til en slamstrøm. Dette gjøres ved å føre slammet inn i sedimenteringstanken og la faststoffene sette seg.
Det rene vannet renner over for gjenbruk eller deponering. De utfelte faste stoffene samles i den sentrale kjeglen i dekanteringsbeholderen eller klaringsapparatet og kastes som fortykket slam som kan behandles eller kastes etter behov. På grunn av det lave faststoffinnholdet er utslippet fra et klaringsmiddel vanligvis intermitterende.

SPESIFIKASJONER FOR FORTYKKINGSTANK

  • Tanken er konstruert av stålplate som ikke er mindre enn 6 mm tykk.
  • Tanken har en skrå bunn og skrånende tankgulv støttet på stålben, en underløpskjegle og overløpsvasker og det hele komponenter.
  • Kortere ereksjonstid.
  • Ingen tunneler med rømningsveier nødvendig.
  • Fleksibilitet til å endre komponenter, for eksempel vaskestørrelse, når prosess forholdene endres.
  • Brua vil støttes på en egen konstruksjon.
  • Minimal utgraving.
  • Ingen designkostnader påløper av dere selv.
Lim inn fortykningsmiddel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen