Service/Support

Scanvulk AS leverer transportør løsninger til overjord/underjord samt for bruk under tunneldrift.

Har du eksisterende transportørsystem eller skal anskaffe nytt utstyr, kan vårt team gjøre både design, kapasitet beregning, levere og montere.

Hvis du ønsker standard løsninger fra vårt sortemang har vi ulike transportør systemer inkludert matere og skips lastere.

Vulkanisering Norge

Klargjøring av vulkeskjøt

Vulkanisere

Montering inkludert vulking av transportbånd

Vulkanisering Norge

Gummiering av sikt

Ferdig Gummiert Scaled

Underdel av sikt ferdig gummiert

Scanvulk har eget vulketeam som gjør service arbeid på transportbånd om det er reparasjoner eller ny montasje. Vi tilbyr også opplæring i drift og vedlikehold av transportører.

På gummiering av stålkonstruksjoner som er utsatt for slitasje kan vi utføre dette som kald vulking eller varmvulking. På varmvulking kan vi tilby autoklav som har kapasitet på 3 x 12 meter. 

Jobber som vi utfører er gummiering av tromler, separatorkasser, rør, rørbend osv.

Av keramiske produkter har vi sliteplater i ulike design og størrelser til bruk i sluser, nedfall og renner. 

Gummiering av konstruksjoner

Rull til toppen