OM SCANVULK

 


Scanvulk AS blei stiftet i 1994 tuftet på lokal jernmalmproduksjon som startet i Bjørnevatn Gruber i 1906 og behovet for å flytte jernmalm. Fra oppstarten av Scanvulk har vi gått fra å være lokal entreprenør til å bli en markedsaktør som tilbyr innsalg og leveranser til et nordisk marked innen vannbehandling, leveranse av transportørsystemer inkl. transportbånd og transportørkomponenter.

Scanvulk AS er Nordisk leverandør av Matec Industries sin produktportefølje på avanserte vannbehandlingsanlegg til gruvedrift, samt anlegg for stein, pukk- og gjenvinning av masser.
Vårt markedsområde er Norge, Finland, Island og Grønland samt til gruveindustrien i Sverige.
Til gruveindustrien kan vi levere «turn key anlegg» som inneholder vannbehandlingsanlegg med fortykkere, automatisk dosering og alt av pumper, samt eventuelle filterpresser for avgangsmasser eller ferdig konsentrat.
Er det behov for å vaske masser leverer vi også her komplette anlegg til typiske kunder som gruveindustrien, pukkverk, men også anlegg for resirkulering og gjenvinning, også av forurensede masser.
Vi kan også tilby våre vaskeanlegg inkludert filterpresse som en container løsning for kunder som ønsker mobile anlegg.
Fra Matec Industries er det er levert i overkant av 4000 anlegg Word Wide, med et sterkt fokus på høy utnyttelsesgrad av selve anleggene med bla. mulighet for leveranse av dobbeltvirkende filterpresse.
Ønsker du som kunde å få kjørt en pilot test på en spesiell massetype kan vi gjøre dette på vår fabrikk
for så å kunne designe og optimalisere et anlegg basert kundens spesifikke behov.

Terje Hansen leder Scanvulk

Terje Hansen
Daglig leder

Rull til toppen